Injektážní pumpa (5 litrů) s manometrem - bez trubičkového plnidla

Bez aplikační trubičky

Injektážní pumpa o objemu 5 litrů je určená pro kbelíkové balení. Dle tloušťky zdiva a pro realizaci plnění je nutné si pořídit trubičkové plnidlo vhodné délky, které máme také v nabídce. Pumpa je vhodná pro větší objemy prací, kde se využije její plná kapacita.

MONTÁŽ

 • Trubičkové plnidlo našroubujte na aplikační hadici v místě vyústění pákového ventilu. Ventil je opatřen připevněným těsněním, bez kterého může krém protékat.
 • Našroubované plnidlo utáhněte protipohybem 2 klíči 17 na ventilu, 18 na závitové koncovce trubičkového plnidla. Postačí lehce dotánout.
PLNĚNÍ
 • Po vyšroubování příruby se vytáhne ruční pumpička umístěná ve středové horní části pumpy a tím se otevře otvor do nádoby. Do tohoto horního otvoru nádoby se vloží trychtýř. Přes trychtýř se nalévá injektážní krém AquaStop Cream® do nádoby.
 • Naplňte vhodné množství.
 • Nespotřebovaný krém můžete v pumpě ponechat do následujícího dne pro další práce. Po skončení prací pumpu vyčistěte teplou vodou. Pumpa není určena pro dlouhodobé skladování krému.
 • Pro plnění je nutné:
  • mít z pumpy vypuštěný tlakový vzduch (uvolnění zásadně vysunutím pojistného ventilu)
  • mít uzavřený kulový ventil na aplikační hadici
APLIKACE
 • Po naplnění krémem a našroubování pumpičky zpět několikanásobným stlačením získáte dostatečný provozní tlak uvnitř pumpy pro injektáž krému. Ideální provozní tlak je 2 - 4 bar, který si můžete překontrolovat na manometru v horní části pumpy. Nebezpečné přetlakování nemůže nastat, protože je pumpa opatřena bezpečnostním tlakovým ventilem.
 • Trubičkové plnidlo vsuňte do injektážního otvoru a uvolněním pákového ventilu otvor postupně plňte injektážním krémem. Je vhodnější pomalejší rychlost, aby krém vyplnil celý prostor.
 • Pokud se nejste jisti dokonalým vyplněním injektážního otvoru, lze po injektáži v řádu hodin po vyplnění vrty dotlakovat krémem s použitím gumové kónické koncovky. Tu nasaďte na konec trubičkového plnidla (užším koncem směrem otevřený prostor). Trubičkové plnidlo s gumovou koncovkou přitlačte na konec injektážního vrtu a aplikujte krém. Jakmile bude vrt vyplněn, bude protékat kolem koncovky - vrt je vyplněn a můžete dotlakování ukončit.
 • Po ukončení prací injektážní pumpu včetně aplikační hadice a trubičkového plnidla důkladně vymyjte teplou vodou
Tato injektážní pumpa je vhodná i pro případné mírné provlhčení vrtů vodou, u suchého zdiva, před samotnou injektáží v případě tzv. preventivní injektáže. Preventivní injektáž je vysvětlena pod stejným vyhledávacím štítkem v naší provozované Poradně. Pro aplikaci AquaStop Cream Inject activator ® dodáváme aplikátor. UPOZORNĚNÍ: Tip pro snadnější výplň vrtu injektážní pumpou pro Systém AquaStop Cream®. Z důvodu vysoké koncentrace aktivních látek v injektážním krému (a tím garantované vysoké kvality výrobku) DOPORUČUJEME v chladnějších obdobích roku skladovat injektážní krém AquaStop Cream v kbelíkovém balení min. 24 hodin před plněním vrtů při pokojové teplotě! a to z důvodu snadnějšího dávkování aplikační trubičkou injektážní pumpy pro Systém AquaStop Cream®.

990,00 Kč