trumf sanace


Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Návod jak provést injektáž zdiva svépomocí -

Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva svépomocí, ale i pro odvlhčení zdiva injektáží profesionálními stavebními firmami v oboru sanace vlhkého zdiva. Injektážní krém AquaStop Cream® včetně veškerého příslušenstvím si můžete objednat na našem E-shopu anebo zakoupit přímo na naší provozovně v Rudné u Prahy. Před započetím injektážních prací je dobré provést osekání korodovaných omítek po obou stranách zdiva a to minimálně 30 cm nad hranici korodovaných a prosolených omítek. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm a u zdiva smíšenného po 80 mm. Hloubka vrtů by měla být pokrácena maximálně o 40 mm než je tloušťka injektovaného zdiva. Linie vrtů by neměla být od podlahy výše, než 100 mm. Výška 100 mm je maximálně přípustná, ale nikoliv určující výšku linie vrtů. Pokud linii vrtů můžete ještě více přiblížit k podlaze, než je max. povolená výška, je to vždy výhodnější vrtat níže. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, tj. vodorovně a určité souběžnosti. Pozor! Nevrtáme šikmo pod náklonem. Provádí se jedna linie vrtů ("chemická podřízka zdiva"). U kamenného nebo smíšeného zdiva je lepší provést dvě linie vrtů, ale není to nutností.

Injektážní krém AquaStop Cream® dodáváme v těchto baleních, kartuš 310ml, tuba 0,5 l, salám 0,5 l, kartuš (box) 6ks, kbelíková balení (určeno pro aplikační pistoli univerzál nebo injektážní pumpy) o objemech 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, barel 60 litrů a pro dodavatele a výrobce IBC kontejner 1000 l. Náš injektážní krém není určen jen pro injektáž zdiva svépomocí. Jelikož se jedná o jednu z nejúčinnějších injektáží a o nejprodávanější krém dostupný na evropském trhu, používají ho při svých realizačních projektech renomované stavebních firemy zabývající se sanací zdiva proti vlhkosti. Injektážní krém AquaStop Cream® s kartušovou pistolí, injektážní pumpou s příslušenstvím, tak i polystyrenové zátky nebo vzduchové pumpy na pročištění injektážních dutin, si můžete objednat přes náš E-SHOP, nebo zakoupit přímo na naší firemní adrese Dvorská 2, Rudná.

- Video návod -

Přesný postup

Otvory vrtáme přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou). U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní a dost nevhodné. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace při plnění. Injektážní krém je při výplni vrtů značně hustý a nemá tendenci se v momentě plnění ztrácet v běžných netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) dochazí k přeměně na siloxanový olej a silanové páry. Narozdíl od všech druhů tekutých injektáží má "dostatek času" pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu a to i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhlým prostředím zdicího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a délce provedené injektáže. U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona a to z důvodu, že se tento výše popsaný proces sice nemění, ale tím, že vrt je nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva, tj. více u dna vrtů než u ústí vrtů, jelikož injektážní krém, respektive vysoce koncentrovaná hydrofobní látka se postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace, migrace aktivní látky do okolí vrtů) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, tj. u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění vrtu. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné, je přijatelné zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva, ale to platí pouze u zdiva kamenného či smíšeného. U zdiva s vodorovnou maltovou spárou je i tento malý náklon již nepřípustný. Ztratili bychom značnou výhodu průběžné spáry.

- Obrázkový návod -

navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva
navod injektaz zdiva

- Jak vrtat rohy domu -

Injektáž prováděná z vnitřní strany budovy

injektaz
injektaz
injektaz

Injektáž prováděná z vnější strany budovy

injektaz
injektaz
injektaz

- Injektáž zdiva pod úrovní venkovního terénu -

Injektáž zdiva pod úrovní terénu z vnitřní strany budovy

injketaz
injektaz

V případech, kdy zdivo nelze odkopat nebo jinak sanovat, například: rubovou injektáží, svislou hydroizolací, lze využít i plošné injektáže, díky čemuž dojde k plošnému nahydrofobizování zdiva v určitém průřezu plochy zdiva a tím zamezení vzlínající vlhkosti do nově zhotovených vnitřních omítek. Nesmí však docházat k průsakům tlakové vody skrze stavební dílec. Po provedené plošné injektáži vždy doporučujeme zhotovit sanační omítky za použití protisolného podnátěru AquaSalt Stop®.

- Postup po zhotovené injektáži -

Po provedené krémové injektáži zdiva a její doporučené technologické pauze 14ti dnů, se na připravený podklad aplikuje sanační omítka, např. AquaSan Porosity®, s podporou protisolné ochrany výrobkem AquaSalt Stop® , viz charakteristika výrobku. Tento protisolný nátěr, který se aplikuje nátěrem čí postřikem nejlépe na zavadlý špric, značně ochraňuje sanační omítku již při jejím vyzrávání a následně při odsychání zbytkové vlhkosti (zbytková vlhkost je vlhkost ve zdivu, která není již dotována). Obsah kanystru 10l AquaSalt Stop® vystačí při 2 nátěrových či postřikových vrstvách na cca 20 - 30 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů

Sanační omítku doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

  1. Po odstranění poškozených omítek se zhotoví sanační postřik na 100% plochy zdiva.

  2. Po zavadnutí postřiku (špricu) se provede 1x protisolný, hydrofobizační nátěr (postřik) AquaSalt Stop®

  3. Po 24 hodinové pauze se provede druhý nátěr (postřik) AquaSalt Stop® a ještě do vlhkého nátěru (postřiku) se omítne sanační omítka.

  4. Při dostatečné pevnosti sanační omítky např. AquaSan Porosity® (není vhodné nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková vrstva.

  5. Po vyschnutí povrchu omítek se provede nátěr fasádní silikátovou, anebo speciální vápennou barvou (v případě exteriéru). Ve vnitřních prostorách není nutné použít "nákladnou" fasádní silikátovou barvu. V interiéru použijeme paropropustnou interiérovou barvu, tj. barvu s nízkým difúzním odporem. Tyto interiérové barvy určené pro nátěr sanačních omítek dodáváme také, a lze je nakoupit na našem e-shopu v sekci barvy na sanační omítky. Barvy neobsahují akrylátové a latexové disperze a povrch zdiva neuzavírají. Jak postupovat při odvlhčení zdiva svépomocí a jakou si zakoupit následně nejvhodnější barvu na sanační omítkové systémy Vám rádi poradí v naší poradně nebo na urgentní poradenské lince.

Stále si nevíte rady ?

V případě, že si stále nevíte rady, využijte naši poradenskou linku 602 282 982. Rádi Vám pomůžeme se vším co Vás ohledně vlhkosti Vaši nemovitosti zajímá.

Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.