Návod - jak provést injektáž zdiva svépomocí

Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva svépomocí, ale i pro odvlhčení zdiva injektáží profesionálními stavebními firmami v oboru sanace vlhkého zdiva. Injektážní krém AquaStop Cream® včetně veškerého příslušenstvím si můžete objednat na našem E-shopu anebo zakoupit přímo na naší provozovně v Rudné u Prahy. Před započetím injektážních prací je dobré provést osekání korodovaných omítek po obou stranách zdiva a to minimálně 30 cm nad hranici korodovaných a prosolených omítek. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm a u zdiva smíšenného po 80 mm. Hloubka vrtů by měla být pokrácena maximálně o 40 mm než je tloušťka injektovaného zdiva. Linie vrtů by neměla být od podlahy výše, než 100 mm. Výška 100 mm je maximálně přípustná, ale nikoliv určující výšku linie vrtů. Pokud linii vrtů můžete ještě více přiblížit k podlaze, než je max. povolená výška, je to vždy výhodnější vrtat níže. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, tj. vodorovně a určité souběžnosti. Pozor! Nevrtáme šikmo pod náklonem. Provádí se jedna linie vrtů ("chemická podřízka zdiva"). U kamenného nebo smíšeného zdiva je lepší provést dvě linie vrtů, ale není to nutností.


Video-návod

Všechny naše videa najde na našem Youtube kanále


Přesný postup injektáže zdiva

Otvory vrtáme přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou). U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní a dost nevhodné. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace při plnění. Injektážní krém je při výplni vrtů značně hustý a nemá tendenci se v momentě plnění ztrácet v běžných netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) dochazí k přeměně na siloxanový olej a silanové páry. Narozdíl od všech druhů tekutých injektáží má "dostatek času" pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu a to i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhlým prostředím zdicího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a délce provedené injektáže. U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona a to z důvodu, že se tento výše popsaný proces sice nemění, ale tím, že vrt je nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva, tj. více u dna vrtů než u ústí vrtů, jelikož injektážní krém, respektive vysoce koncentrovaná hydrofobní látka se postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace, migrace aktivní látky do okolí vrtů) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, tj. u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění vrtu. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné, je přijatelné zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva, ale to platí pouze u zdiva kamenného či smíšeného. U zdiva s vodorovnou maltovou spárou je i tento malý náklon již nepřípustný. Ztratili bychom značnou výhodu průběžné spáry.


Obrázkový návod

Můžete posouvat šipkami

Postup po zhotovené injektáži

po provedené krémové injektáži zdiva a její doporučené technologické pauze 14ti dnů, se na připravený podklad aplikuje sanační omítka, např. AquaSan Porosity®, s podporou protisolné ochrany výrobkem AquaSalt Stop® , viz charakteristika výrobku. Tento protisolný nátěr, který se aplikuje nátěrem čí postřikem nejlépe na zavadlý špric, značně ochraňuje sanační omítku již při jejím vyzrávání a následně při odsychání zbytkové vlhkosti (zbytková vlhkost je vlhkost ve zdivu, která není již dotována). Obsah kanystru 10l AquaSalt Stop® vystačí při 2 nátěrových či postřikových vrstvách na cca 20 - 30 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů.

Sanační omítku doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

    1. Po odstranění poškozených omítek se zhotoví sanační postřik na 100% plochy zdiva.
    2. Po zavadnutí postřiku (špricu) se provede 1x protisolný, hydrofobizační nátěr (postřik) AquaSalt Stop®
    3. Po 24 hodinové pauze se provede druhý nátěr (postřik) AquaSalt Stop® a ještě do vlhkého nátěru (postřiku) se omítne sanační omítka.
    4. Při dostatečné pevnosti sanační omítky např. AquaSan Porosity® (není vhodné nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková vrstva.
    5. Po vyschnutí povrchu omítek se provede nátěr fasádní silikátovou, anebo speciální vápennou barvou (v případě exteriéru). Ve vnitřních prostorách není nutné použít "nákladnou" fasádní silikátovou barvu. V interiéru použijeme paropropustnou interiérovou barvu, tj. barvu s nízkým difúzním odporem. Tyto interiérové barvy určené pro nátěr sanačních omítek dodávají např. výrobci HET, Jupol, Mistral atd. Tyto barvy neobsahují akrylátové a latexové disperze a povrch zdiva neuzavírají. Na balení by mělo být vždy uvedeno toto, anebo podobné znění: barva vhodná pro nátěr sanačních omítek.