trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Návod jak provést injektáž zdiva (nejen) svépomocí -

Injektážní technologie Systému AquaStop Cream®  slouží k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Systém Systému AquaStop Cream®  je určen jak pro injektáž zdiva svépomocí, tak i pro práci profesionálních firem. Využijte spolehlivou technologii sanace vlhkého zdiva, kterou poskytuje český výrobce krémové injektáže TRUMF sanace s.r.o. Zbavte se vlhkosti a plísně jednou pro vždy. Podívejte se na podrobný návod sanace zdiva svépomocí.

Výhody

 • Jednoduchá a rychlá realizace
 • Úspora financí za realizaci
 • Detailní instruktážní servis
 • Ověřený technologický postup
 • Odborné poradenství

Injektážní krém AquaStop Cream® vyrábíme:

 • v plastovém kbelíku s 1 litrovým, 5 litrovým, 10 litrovým, 30 litrovým a v barelu s 60 litrovým obsahem v balení
 • v salámovém balení s obsahem 500 ml
 • v balení tuba s obsahem 500 ml
 • v balení kartuš s obsahem 310 ml
U balení tuba není potřeba žádného injektážního zařízení. Je ale určené k nejmenším rozsahům prací.

Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva koncovými zákazníky, tzv. svépomocí, ale i pro odvlhčení zdiva profesionálními stavebními firmami v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. Injektážní krém AquaStop Cream® s aplikační pistolí anebo injektážní pumpou s příslušenstvím si můžete objednat přes náš internetový prodej viz E-shop anebo zakoupit přímo na naší provozovně viz. Kontakt.

Před zahájením injektážních prací je vhodné provést osekání omítek po obou stranách zdiva a to cca 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů za předpokladu, že omítky jsou již zasolené, nepevné a tím pádem nenávratně degradované.

Chemická injektáž postup. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm – 120 mm. Hloubka vrtů by měla být pokrácena o 20 – max. 40 mm než je skutečná tloušťka zdiva. Linie vrtů by neměla být výše, než 100 mm od podlahy. Tato výška je maximálně přípustná, ale nikoliv určující. Pokud linii vrtů můžete ještě více přiblížit k podlaze, je to vždy výhodnější. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, tj. vodorovně a určité souběžnosti, není vhodné vrtat šikmo dolů!

U zdiva s průběžnou spárou se provádí jedna linie vrtů. U kamenného nebo smíšeného zdiva, bez průběžné spáry,  se provádí obvykle 2 injektážní linie v roztečích mezi vrty 100mm, výškově vzdálené od sebe cca 50 mm, kdy vrty v horní linii jsou na středových vzdálenostech spodní line. Tomuto provedení se hovorově říká „cik cak“ navrtání.

vrtani injektaz
vrtani injektaz

Otvory vrtáme přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou). U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace při plnění. Injektážní krém je při výplni vrtů značně hustý a nemá tendenci se v momentě plnění ztrácet v běžných netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) a na rozdíl od všech druhů tekutých injektáží má „dostatek času“ pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu a to i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhlým prostředím zdicího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a délce provedené injektáže.

U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona a to z důvodu, že se tento výše popsaný proces sice nemění, ale tím, že vrt je nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva, tj. více u dna vrtů než u ústí vrtů, jelikož injektážní krém, respektive vysoce koncentrovaná hydrofobní látka se postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace, migrace aktivní látky do okolí vrtů) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, tj. u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění vrtu. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné, je přijatelné zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva, ale to platí pouze u zdiva kamenného či smíšeného. U zdiva s vodorovnou maltovou spárou je i tento malý náklon již nepřípustný. Ztratili bychom značnou výhodu průběžné spáry.

Příklady správného a nesprávného navrtání jsou uvedeny níže.

Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce, nezávisle na tl. zdiva, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek. Po vyvrtání otvorů vrtákem o průměru 14 mm pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. K tomuto účelu dodáváme vzduchovou pumpu.

Injektážní krém dodávaný v kbelících se plní např. špachtlí přímo do tubusu ruční aplikační pistole pro kbelíkové balení. Do injektážní pumpy se emulze nalévá přes trychtýř. Kbelíkové balení a k tomu určená injektážní pistole anebo injektážní pumpa je výhodnější pro větší rozsah injektážních prací. Balení v tzv. salámu se vkládá do aplikační pistole pro salámové balení. Balení v tzv. salámech anebo v balení tuba je vhodné pro malý rozsah injektážních prací (tyto balení jsou cenově z výrobních důvodů nejméně výhodné).

Trubičkový nástavec (plnidlo) aplikačních zařízení vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Trubičkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vrtu vtlačováno dostatečné množství krému. Po provedené výplni přes trubičkové plnidlo je možné použít krátké plnidlo s kónickou gumovou koncovkou pro případné doplnění vrtů a to opačně, přes ústí vrtů do zadní části vrtů, abychom získali jistotu úplného vyplnění (dotlakování) vrtů.

Dotlakování (s pomocí kónické gumové koncovky) je doporučováno pouze v případě, že byste si nebyli jisti dostatečnou výplní trubičkovým plnidlem a za předpokladu, že bude dostatečně těsnit gumová koncovka ve vrtu. Pokud tuto zkoušku doplnění kratším plnidlem s gumovou kónickou koncovkou budete provádět, je nutné ji provést týž den, jelikož v případě dotlakování v dalších dnech po provedeném plnění trubičkovým plnidlem bez kónické koncovky byste již nedoplnili případnou nedostatečnou výplň, ale úbytek injektážního krému již vsáknutého do zdiva.

Pro nesnížení účinnosti krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu dostatečně vyplnit. Spotřebu injektážního krému si snadno spočítáte na Kalkulačce pro výpočet spotřeby, která je umístěná na pravé straně sloupce našich webových stránek anebo v horní liště úvodní stránky, viz Ceník-výpočet spotřeby

Výpočet spotřeby je snadný, rychlý a většinou spolehlivý. Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit z důvodu zamezení možných drobných výronů krému. Polystyrénová zátka je ale i vynikající tepelný izolant u provedených vrtů u obvodového zdiva nad úrovní terénu. K tomuto zatěsnění vrtů dodáváme zátky (válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které si můžete také u nás zakoupit.

Dodáváme profi vrtáky s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách:
300 mm pracovní hloubka 250 mm
450 mm
pracovní hloubka 400 mm
600 mm
pracovní hloubka 550 mm
1000 mm
pracovní hloubka 950 mm
1400 mm
pracovní hloubka 1350 mm
Dále dodáváme vrtáky s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách:
350 mm pracovní hloubka 270 mm
460 mm
pracovní hloubka 380 mm
600 mm
pracovní hloubka 520 mm
1000 mm
pracovní hloubka 920 mm

Tato řada vrtáků postačí pro naprostou většinu tlouštěk zdiva. Podle tloušťky zdiva si zvolíte správnou délku vrtáku. V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně technologického postupu pro injektáž a sanace zdiva nám můžete napsat dotaz do poradny a my Vám odpovíme, viz. Poradna .

V poskytované Poradně se dají najít otázky a tím i odpovědi, které budou tématicky stejné k Vašemu dotazu, jelikož je Poradna za dobu provozování značně rozsáhlá . Jen je potřeba trocha trpělivosti při hledání stejného nebo tematicky podobného dotazu. Pro rychlé vyhledání požadované odpovědi použijte vyhledávací štítky, které jsou tématicky přiřazeny k otázkám, které již byly vzneseny a na které bylo odpovězeno.

Také můžete volat na tel. číslo 731 565 565. Tuto poradenskou linku provozuje Jiří Švorc a to

 • Po – Pá od 9.00 h – do 15.30 hod

 • So od 09.30 hod – do 11:30 hod.

Tím, že je velmi často zákazníky využívána, je někdy potřeba trochu trpělivosti na spojení.

Doporučení – následná opatření sanace vlhkého zdiva:

 1. Zdivo zainjektované Systémem AquaStop Cream® se doporučuje min. 14 dnů po aplikaci ponechat bez další povrchové úpravy.

 2. V případě, že omítky jsou již značně znehodnocené (zasolené, nepevné atd.), je třeba omítky obnovit, tj. odstranit staré omítky, pakliže již nebyly odstraněny před injektáží, řádně očistit zdivo od zbytků nepevných částic a proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm.

 3. Omítky by se také měly odstranit v dostatečné výšce od horního okraje viditelného poškození. Odstranění omítek je nutné, pokud jsou již omítky nenávratně znehodnoceny, jako např. v případě jejich vysokého zasolení, nepevnosti k podkladu a jejich nesoudržnosti!

 4. Důležitou zásadou je, že se mají znehodnocené omítky odstranit minimálně 500 mm nad viditelným horním okrajem jejich degradace, včetně míst případných neprodyšných povrchů, jako jsou keramické sokly, obklady a jiné neprodyšné materiály. Na takto připraveném podkladu můžeme zahájit zednické práce.

 5. Zdivo omítneme novou, nejlépe sanační omítkou s podporou protisolného nátěru.

Postup:
po provedené krémové injektáži zdiva a její doporučené technologické pauze 14ti dnů, se na připravený podklad aplikuje sanační omítka, např. AquaSan Porosity®, s podporou protisolné ochrany výrobkem AquaSalt Stop® , viz charakteristika výrobku. Tento protisolný nátěr, který se aplikuje nátěrem čí postřikem nejlépe na zavadlý špric, značně ochraňuje sanační omítku již při jejím vyzrávání a následně při odsychání zbytkové vlhkosti (zbytková vlhkost je vlhkost ve zdivu, která není již dotována). Obsah kanystru 10l AquaSalt Stop® vystačí při 2 nátěrových či postřikových vrstvách na cca 20 – 30 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů. Dodáváme také 5 a 1 litrové balení.

Sanační omítku doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

 1. Po odstranění poškozených omítek se zhotoví sanační postřik na 100% plochy zdiva.

  1. Po zavadnutí postřiku (špricu) se provede 1x protisolný, hydrofobizační nátěr (postřik) AquaSalt Stop®

  2. Po 24 hodinové pauze se provede druhý nátěr (postřik) AquaSalt Stop® a ještě do vlhkého nátěru (postřiku) se omítne sanační omítka.

  3. Při dostatečné pevnosti sanační omítky např. AquaSan Porosity® (není vhodné nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková vrstva.

  4. Po vyschnutí povrchu omítek se provede nátěr fasádní silikátovou, anebo speciální vápennou barvou (v případě exteriéru). Ve vnitřních prostorách není nutné použít „nákladnou“ fasádní silikátovou barvu. V interiéru použijeme paropropustnou interiérovou barvu, tj. barvu s nízkým difúzním odporem. Tyto interiérové barvy určené pro nátěr sanačních omítek dodávají např. výrobci HET, Jupol, Mistral atd. Tyto barvy neobsahují akrylátové a latexové disperze a povrch zdiva neuzavírají. Na balení by mělo být vždy uvedeno toto, anebo podobné znění: barva vhodná pro nátěr sanačních omítek.

Možnosti provedení injektáže

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 731 565 565

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.