trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Životnost -

Životnost hydrofobní clony při použití našeho systému

Životnost vzniklé clony Systému AquaStop Cream® pro zamezení kapílárně vzlínající vlhkosti je vždy minimálně 30 let, a to díky tomu, že obsahuje nejvyšší možné množství aktivních látek ve svém obsahu.

Vše ale závisí na mnoha faktorech, které do jisté míry ovlivňují délku životnosti, respektive její funkčnost a to, do jaké míry je hydroizolační clona během let namáhána vzlínající vlhkostí ve zdivu, jaký stavební materiál byl injektován a v neposlední řadě jak kvalitně byla injektáž provedena. Kvalita provedené injektáže je v podstatě nejzásadnějším faktorem pro délku účinnosti ve zdivu. Při kvalitním provedení injektáže zdiva je její funkčnost minimálně 30 let, ale v podstatě jsme přesvědčeni, že délka životnosti ve zdivu tuto dobu přesáhne v řádu několika let. U problematického nebo nesourodého zdiva můžete životnost injektážní clony podpořit nanesením hydroizolační stěrky (10 cm nad horní okraj vzniklé clony) a sanační omítkou (alespoň 20cm nad původní solné výkvěty).

AquaStop Cream® je odolný vůči UV záření.

AquaStop Cream®  byl testován na odolnost vůči opakovanému mrazu po dobu 10 let bez snížení účinnosti hydrofobní clony.

TRUMF sanace s.r.o. je výrobce a distributorem stavební chemie v oblasti odvlhčování staveb.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.