- Životnost -


Životnost hydrofobní clony při použití našeho systému

Životnost vzniklé clony Systému AquaStop Cream® pro zamezení kapílárně vzlínající vlhkosti je vždy minimálně 30 let, a to díky tomu, že obsahuje nejvyšší možné množství aktivních látek ve svém obsahu.

Vše ale závisí na mnoha faktorech, které do jisté míry ovlivňují délku životnosti, respektive její funkčnost a to, do jaké míry je hydroizolační clona během let namáhána vzlínající vlhkostí ve zdivu, jaký stavební materiál byl injektován a v neposlední řadě jak kvalitně byla injektáž provedena. Kvalita provedené injektáže je v podstatě nejzásadnějším faktorem pro délku účinnosti ve zdivu. Při kvalitním provedení injektáže zdiva je její funkčnost minimálně 30 let, ale v podstatě jsme přesvědčeni, že délka životnosti ve zdivu tuto dobu přesáhne v řádu několika let. U problematického nebo nesourodého zdiva můžete životnost injektážní clony podpořit nanesením hydroizolační stěrky (10 cm nad horní okraj vzniklé clony) a sanační omítkou (alespoň 20cm nad původní solné výkvěty).

AquaStop Cream® je odolný vůči UV záření.

AquaStop Cream®  byl testován na odolnost vůči opakovanému mrazu po dobu 10 let bez snížení účinnosti hydrofobní clony.

INJEKTÁŽ CZ s.r.o. je výhradní distributor a dodavatel materiálů firmy TRUMF sanace s.r.o.