- Účinnost AquaStop Cream® -


Účinnost injektážního krému AquaStop Cream® v různých zdících materiálech.

Krémová injektáž AquaStop Cream® je použitelná pro všechny typy zdiva - cihelné, smíšené, hliněné (nepálená cihla), beton ale dokonce i pro zdivo z nesavých materiálů jako jsou různé typy zdiva s kusy kamene, žula, rula, křemen, apod.

V našich výrobních prostorách probíhají neustále dlouholeté zkoušky účinnosti a životnosti našeho krému pro lepší technické poradenství, které si troufáme tvrdit, že nemá na českém a slovenském trhu konkurenci. Díky tomu jsme schopni navrhnout nejúčinnější řešení a správný postup pro zhotovení injektáže zdiva, ale i injektáže zdiva svépomocí.

Při injektáži zdiva v nesavých materiálech se provádí injektáž zdiva do spáry mezi kamenem (různé výškové přechody), tím se kopírují okraj kamenů. Při tomto postupu je nutné provést vyvrtání otvorů z obou stran a vždy jen do malty mezi kameny. Při těchto typech zdí vzlíná voda jen v maltové spáře, která je většinou jediným nosičem vlhkosti.

Druhy stavebních materiálů, v nichž byla potvrzena dlouholetým zkoušením účinnost krému AquaStop Cream®:

- Červená pálená cihla, cihla šamotová

- Nepálená cihla (kotovice, vepřovice)

- Betonová tvárnice (CS Beton, KB blok, apod.)

- Beton

- Škvárobetonové tvárnice

- Pórobetonové tvárnice YTONG, YPOR, Porfix

- Pískovec, Vápanec, Opuka, Břidlice

- Všechny typy vápenocementových malt

- Písek, apod.

Uvedené stavební materiály jsou 24/7 ponořeny ve vodě již 7 let.