Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane, v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES si Vás dovolujeme informovat, že o Vás zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat? Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů a tyto údaje zpracovává, je INJEKTÁŽ CZ s.r.o. IČ: 08751706 Dvorská 1163/2, 252 19 Rudná (dále jen "správce"). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle +420 603 589 130 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@injektaz.cz. 

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů a tyto údaje zpracovává, je INJEKTÁŽ CZ s.r.o., IČ: 08751706 Dvorská 1163/2, 252 19 Rudná (dále jen "správce"). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle +420 731 565 565 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@injektaz.cz.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

  • plnění na základě smlouvy nebo Vaší objednávky
  • zpracování Vašich dotazů při poskytování poradenských služeb.
Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy, za účelem provedení nezbytných úkonů v zájmu řádného vyřízení Vaší objednávky, poradenství nebo výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností a za účelem realizace oprávněného zájmu správce k zasílání obchodních sdělení a informací o nabídce zboží a služeb naší společnosti.

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem? Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí nemůže být vyřízena Vaše objednávka ani Váš dotaz.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům? Vámi poskytnuté osobní údaje jsou předávány subdodavatelům správce, pokud se podílejí na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, pokud zajišťují služby provozování webových stránek, e-shopu a další služby s tím související.

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii? Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii.


Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány? Vámi poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 11 let od ukončení smluvního vztahu /poskytnutí služby nebo zboží ze strany naší společnosti, nebo až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 11 let od ukončení smluvního vztahu /poskytnutí služby nebo zboží ze strany naší společnosti, nebo až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu nebo omezení jejich zpracování. Kdykoliv také můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, nebo vznést námitku proti dalšímu zpracování. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas odvolat písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce, uvedený výše. Pokud nebudete s vyřízením Vaší žádosti nebo námitky spokojeni, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máme zájem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 

 INJEKTÁŽ CZ s.r.o.