trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Vše o AquaStop Creamu® -

Po více jak 10 leté výrobě a distribuci se stal Systém AquaStop Cream® nejpoužívanější metodou na českém a slovenském trhu. Je to především z důvodu dosahovaných výsledků a službami, které našim zákazníkům poskytujeme. Také garance stále nejnižší ceny v ČR a SR a vysokou kvalitou injektážního krému. Jak je to možné? Zaprvé máme největší odbyt v Evropě a zadruhé náš výrobek jednoduše nepředržujeme. Evidujeme již okolo 50 tis. našich spokojených koncových odběratelů. V tomto čísle nejsou započítány stavební firmy, jelikož počty jimi odvlhčených domů s použitím našich výrobků nelze objektivně přičítat. Celkový odhad staveb, kde se provedla krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti je cca okolo 65 tisíce domů.

injektáž zdiva

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s více jak 80% koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro chemickou injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje aktivační přísady, které umožňují ještě snazší a účinnější pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů zdiva. Vzhledem k těmto vlastnostem snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, avšak jistým a rovnoměrným kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdicí materiály - pokud se dodržuje doporučené vodorovné vrtání, tj. vrtů kolmo zhotovených na svislou rovinu zdiva. Silanový krém se ve vlhkém zdicím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti (disperguje) a tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu, snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdicích materiálů. Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota, ani ji nelze nahradit jakoukoli jinou aplikací, a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony (bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, nemá účinnějšího zástupce. Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale je i odebíraný odběrateli z dalších členských států EU.

AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází AquaStop Cream® důkladnou prověrkou (státní zkušebnou) námi deklarovaných vlastností pro udělení nové Certifikace, platné následující tři roky. Po třech letech se veškeré zkoušky opakují pro udělení nové platné Certifikace. Tím Vám můžeme garantovat neměnné vlastnosti a stálou kvalitu námi prodávaného výrobku.

injketáž aquastop cream
injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 731 565 565

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.