trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

Co je to injektáž zdiva?

Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® je vysoce účinný injektážní systém pro odstranění kapilárně vzlínající vlhkosti. Systém se vyznačuje jednoduchou aplikací při zachování trvalého výsledku při odstranění vlhkosti zdiva.

aplikace injektazniho kremu
Injektážní pracovníci postupně aplikují injektážní krém do vodou pročištěných vrtů.

AquaStop Cream® je tixotropizovaná směs organicky modifikovaných silanů a siloxanů na bázi SMK, které obvykle obsahují organické nosiče nebo vodu. Jednodušeji řečeno, injektážní krém je silikonová mikroemulze (SMK) se zahuštěnou - tixotropizovanou konzistencí přímo připravená k okamžité aplikaci do zdiva, bez potřeby dalšího ředění s vodou. Vzhledem ke krémové (husté) konzistenci se otvory do zdiva vrtají vodorovně (v horizontální rovině) a krém není zapotřebí injektovat tlakově pře pístové čerpadlo, ale postačí speciálně upravená ruční pumpa.

Krém se do vyvrtaných otvorů plní pomocí aplikační pistole nebo speciálně upravené injektážní pumpy. Disperzní schopnost AquaStop Creamu® ve zdivu je díky velice malé velikosti částic velmi dobrá. Krém vtlačený do vyvrtaných otvorů je ve zdivu dále transportován vzlínající vlhkostí a vytvořená hydrofobní clona je velmi účinná pro zastavení kapilárně vzlínající vlhkosti. U námi prodávaného injektážního krému AquaStop Cream® dochází během 2 - 6 týdnů k nezastavitelnému šíření v celém průřezu injektovaného zdiva.

Důvody proč injektáž zdiva provést.

Vzlínající vlhkost je nejčastějším důvodem poškození zdiva a omítek, se kterým se můžeme běžně setkat. Následky jsou vždy na první pohled zřetelné, odlupování malby, poškozené spáry cihel, ale také solnými výkvěty, koroze omítky, výskyt řas a plísní. V průběhu času vzlínající vlhkost v kombinaci s kontaminací zdiva solemi ale i poškozením mrazem, může zničit celou strukturu zdiva. Pokud tedy přihmouříme oko nad sníženou životností takovýchto budov, tak vzlínající vlhkost způsobuje vysoké finanční škody každý rok a to nejen na vytápění.

K jakému poškození dochází při vzlínání vlhkosti do zdiva?

Ve zdivu, které je napadené vzlínající vlhkostí, je vlhkost neustále vynášena vzhůru pomocí kapilárních sil. Tento proces vzlínání vlhkosti obvykle vede ke zvýšené koncentraci solí na povrchu zdiva. K nejintenzivnějšímu odpařování vlhkosti dochází v oblastech mezi suchou částí (vrchol) a vlhkou částí stěny. V těchto místech se vyskytuje nejčastěji první známka poškození nebo degradace omítky.
Existuje hned několik zdrojů vlhkosti, ze kterých se může voda dostávat do zdiva, jako např. z deště, z podzemní vody nebo kondenzací vodní páry. Za příčinou mohou být i prosakující okapové svody nebo drenážní trubky mohou být zdrojem dotace vody do konstrukce objektu. Voda, která se vsakuje do zdí nepřetržitě a je neustále doplňována, nastává pravidelný transport vody prostřednictvím kapilár ve zdivu budovy. Voda stoupá vzhůru proti gravitací z důvodu nazývaného kapilární síly.

degradace malby
Postupná degradace venkovní malby a fasády rodinného domu.

Proč vlastně ve zdivu vzlíná vlhkost?

Vzlínající vlhkost je jev způsobený povrchovým napětím kapaliny (koheze) a mezistěnovým napětím (adheze) mezi kapalinou a pevným povrchem. Obecně má kapalina tendenci se rozprostřít, když přijde do kontaktu s povrchem. Na druhé straně má kapalina povrchové napětí. Tyto dvě síly dohromady vedou k efektu, že voda vzlíná v úzkých kapilárách.

Stavební materiál jako např. cihla absorbuje vodu stejně jako houba avšak pomaleji. K tomu dochází proto, že zdivo stejně jako jiný porézní materiál obsahuje malé póry, které jsou nasákavé pro vodu. V závislosti na průměru pórů dochází k transportu vody směrem nahoru protigravitačně (vzlínající vlhkost). Póry s průměrem mezi 10−7 až 10−4m jsou nejcharakterističtějším transportem vody a jsou považovány za kapiláry. Do této kategorie spadá 20% až 50% pórů stavebního materiálu jako jsou beton, cihly nebo malta.
Póry s průměrem nižším než 10−7m se nazývají mikropóry a jsou pro transport vody příliš malé, s průměrem 10−4m jsou zase pro transport vody příliš velké.
Čím je menší průměr kapiláry, tím je tlak v kapiláře větší a tím je i větší kapilární hladina. Kapiláry s průměrem 1µm (10−6m) můžou teoreticky vytvořit podtlak 2.8 bar, což odpovídá kapilárovému zvýšení hladiny vody průměrně na 28m (vodní sloupec).

Jak se dostávají sole do vzlínající vlhkosti?

Kapilárně vzlínající vlhkost je obvykle nosičem vodou rozpustných solí, která mejí různé zdroje výskytu.

1.) Sůl je obsažena v zemi a také může být rozpouštěna podzemní vodou nebo může být obsažena v podzemní vlhkosti a za pomoci zemní vody (vlhkosti) je transportována do zdiva.

2.) Sůl je sama o sobě obsažena ve stavebním materiálu a tak může být rozpuštěna vzlínající vlhkostí ve zdivu.

3.) Sůl může být obsažena v dalších zdrojích, např. v rozmrazovací soli (posypová sůl), v průmyslových hnojivech, nebo ve zvířecích výkalech. Tato sůl je přenášena deštěm, odstřikující vodou nebo podzemní vodou do stěny.

solné výkvěty na zdi
Solné výkvěty na povrchu cihelného zdiva

Jak tedy efektivně zemezit kapilárně vzlínající vlhkosti do zdiva?

Nejjednodušší a nejvíce využívanou metodou v dnešní době je provedení dodatečné horizontalní izolace ve zdivu Systémem AquaStop Cream®. Krémová injektážní hmota, která proniká i do nejmenších kapilár stavebního materiálu, trvale a ve velice krátkém časovém horizontu zastaví vzlínání vlhkosti.
AquaStop Cream® je silan/siloxanový emulzní krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Neobsahuje žádné pomocné organické nosiče a je vysoce koncentrovaný a účinný s obsahem více než 80% silan siloxanu.


Otvory se vrtají v pravidelných osových po 8 - 10 cm v závislosti na tloušťce a druhu skladby zdiva. AquaStop Cream® je injektován bez tlaku do zdi pomocí námi prodávaných speciálně upravených aplikačních zařízení, které jsou speciálně upraveny pro pohodlné plnění vrtů při injektování zdiva svépomocí, ale i realizačními firmami. Beztlakový systém využívá stejnou kapilární akci, která je příčinou vzlínající vlhkosti. Čímž je vzlínající vlhkost zastavena za pomoci její příčiny.
Kombinuje v sobě výhody silikonových mikroemulzí a krémové (husté) konzistence. Pro jeho aplikaci není zapotřebí injektážní čerpadlo ani jiné příšlušenství.

Injektážní krém AquaStop Cream® pro Vás dodáváme v ruzných baleních v závislosti na velikosti injektovaného objektu, a proto si u nás vybere opravdu každý. Na trhu máme nejvíce balení a to jsme schopni garantovat. AquaStop Cream® se do injektážních otvorů plní pomocí aplikační pistole nebo aplikační pumpy s trubičkovým nástavcem. Disperzní schopnost námi prodávaného injektážního krému ve zdivu je díky malé velikosti částic velmi dobrá. Krém nanesený do otvorů je ve zdivu dále transportován vzlínající vlhkostí a vytvořená hydrofobní clona je velmi účinná.

Hydrofobní křemičitý gel postupně vznikající při vysychání v kapilárním systému zdiva není dále rozpustný ani ve zdivu dispergovatelný. Omezuje vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárním systému zdiva, nezabrání však difúzi vodní páry, ta ale není již škodlivá pro konstrukci objektu a ani se nijak neprojevuje korozí nebo zasolováním zdiva..

Systém AquaStop Cream®-0

Námi prodávaný Systém AquaStop Cream® využilo již 60.000 spokojených zákazníků a jedná se o nejprodávanější injektážní systém v ČR  a SR. Pokud se chystáte injektovat i vy, vsaďte na jedničku na trhu.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.