trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

Vlhké zdi vyřešíte svépomocí

Vlhké zdivo dokáže značně potrápit každého majitele nemovitosti, který se s vlhkostí domu setkal. Vlhkost zdiva nemá jen negativní vliv na konstrukci celého objektu, ale má také negativní účinky na lidské zdraví, všech osob, které ve vlhkém prostředí žijí. Nedávejte, proto šanci plísním, vlhkosti zdiva a omítek nebo zasolování zdiva. Naše firma INJEKTÁŽ CZ, s.r.o. má pro Vás řešení v podobě injektáže zdiva svépomocí, ale i odstraňění jiných příčin vlhkosti zdiva.

vlhke-zdivo-vyresite-svepomoci

Způsobů řešení k odstranění vlhkého zdiva je mnoho.

Dodatečné izolace jsou řešeny hned několika technologiemi, více či méně náročnými. Od podřezání zdiva až po narážení chrom-niklových desek do průběžné spáry, metody jsou to sice účinné, ale náročné jak pro statiku budovy, tak po finanční stránce a chodu domácnosti. To ale neplatí o injektážním u injektáží, které jsou časově nenáročné, nemají vliv na statiku objektu, a to hlavní, každý si jí zvládne udělat sám svépomocí přičemž ušetří značné finanční prostředky, které by musel vynaložit za sanační firmu. Úspora může být až v řádu desítek tisíc korun, a to se již vyplatí vzít si montérky, půjčit si vrtačku a zakoupit potřebné materiály a vybavení.

Nejvhodnější materiály pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti.

Za dobu mé praxi jsem si vyzkoušel mnoho injektážních materiálů, více či méně účinných, ale injektážní krémy se mi vždy osvědčily. Pokud injektážní pracovník provede vše správně, dodrží veškeré technologické postupy a neurychluje plnění, máte vyhráno jen ze 70 %. Nejedná se pouze o lidský faktor a kvalitu provedené práce, velkou roli v úspěšném boji s vlhkostí zdiva, hraje i injektážní přípravek, který se chystáte do zdiva aplikovat. Já jsem začínal s aplikací tekutých hydrofobních přípravků, ty měli ale jedno velké úskalí, pokud zdivo obsahovalo kavernu, bylo skoro nemožné zdivo přípravkem prosytit v celém průřezu a délce injektování. Tekutý injektážní přípravek stekl kavernou do prostoru a na reklamaci bylo zaděláno, bohužel to jsem nemohl v ten daný moment vědět a ani vidět. Po zhruba 5 letech jsme proto přešli na injektáže krémové, díky primární vyšší hustotě krémů byl problém s kaverny zdiva vyřešen. Krémy totiž mají výhodu ve své hustotě a také v tom, že částečně nepodléhají gravitaci, ale také v tom, že hydrofobní clona nevzniká v momentě plnění, ale po dobu disperze krému, ta je závislá na vlhkosti zdiva, teplotě a poréznosti materiálu, ale vždy trvá minimálně 2 - 6 týdnů. Celou tuto dobu je zdivo nasycováno až do úplného vymizení krému z vrtů, tím nám vznikne kompaktní a celistvá hydrofobní bariéra v celém průřezu injektovaného zdiva. Námi prodávaný AquaStop Cream®, byl vždy tím nespolehlivějším na několika stovkách staveb, kde jsem injektáž zdiva proti vlhkosti prováděl.

injektaz-zdiva

Postup injektáže zdiva proti vlhkosti

  1. Příprava staveniště a následně zdiva - Udělejte si dostatečný pracovní prostor okolo zdiva, které budete injektovat. Odstraňte omítku nad hranici viditelných škod do výšky rovnající se tloušťce zdiva, příklad: Zdivo má sílu 500 mm a vlhkostní mapa sahá do výšky 800 mm, omítku tedy osekáte do výšky 1,3 m. Nezapomeňte proškrábnout spáry do 20 mm a zdivo očistit suchou cestou, k tomu Vám poslouží třeba drátěný kartáč.

  2. Navrtejte zdivo v celého jeho délce a šířce - Pokud chcete, aby injektáž byla dlouhodobě účinná, nepodceňujte osové vzdálenosti mezi vrty ani průměr vrtáku. Nám se v praxi nejlépe osvědčily rozestupy mezi vrty maximálně do 100 mm a průměr vrtáku 14 mm i když se AquaStop Cream® velice dobře šíří ve zdivu, od osy vrtu v poloměru do 150 mm, držte se námi doporučených délek, vše jsme nastavili k maximální účinnosti. Následně po dokončeném vrtání, otvory profoukněte stlačeným vzduchem. Pro AquaStop Cream® a jeho šíření ve zdivu to ale není nutností.

  3. Můžete začít aplikovat krém - Připravte si injektážní krém AquaStop Cream® do aplikační pistole nebo pumpy a vsuňte aplikační trubičko na konec vrtu. Začněte plnit vyvrtaný otvor pomalu až k jeho ústí , nezapomeňte, že otvor musí být důkladně vyplněn v celém objemu. Aplikační trubičku vždy čistěte od nečistot a zbytků zdiva.

  4. Po dokončení aplikace - všechny otvory u obvodového zdiva zatěsněte naší zátkou z extrudovaného polystyrenu. Zátka zamezuje vzniku tepelných mostů v zimním období, díky ní nebude kondenzovat vlhkost v místě vrtů v nevětrané místnosti. Až dokončíte injektáž vlhkého zdiva a vrty budete mít zazátkované, použijte protisolný podnátěr AquaSalt Stop® a následně sanační omítku nebo omítku na vlhká zdiva AquaSan Porosity®.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 731 565 565

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.