trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

Sanační omítka

Sanační omítky nejsou úplným řešením pro problém s vlhkým zdive, nadruhou stranu mohou k odvlhčení zdiva značnou mírou přispět. Aby svou vlastností mohl přispět k odvlhčení zdiva je důležité vyhnout se zásadním chybám.

Sanační omítky fungují na principu otevřené pórovitosti - množství vzduchových pórů (větší než 40%), díky kterým může vodní pára difundovat skrze tyto póry ven ze zdiva. Sanační omítky se tedy od těch obyčejných liší vysokou pórovitostí a tím i prodyšností, ale i svou váhou, sanační omítky jsou značně lehčí než ty obyčejné. Mezi další výhody sanačních omítek bych uvedl nízkou kapilární nasákovast, více o kapilární nasákavosti zde. Některé sanační omítky dokonce dokážou vodu odpuzovat, jsou totiž hydrofobizované. Dochazí k velmi dobrému odpařování vlhkosti ze zdiva a případné srážení solí probíhá na vnitřní straně omítky. Zdivo nahozené sanační omítkou má tedy ideální podmínky pro vysychání a do značné míry netrpí výkvěty solí, povrch zůstává suchý. Mezi  sanačními omítkami dnes naleznete i omítky s tepelně izolačními schopnostmi, které se používají v místech vysoké vzdušné vlhkosti u  nezateplených domů ale i u historických a památkově chráněných budov.

sanacni omitka

Pozor na časté chyby

Velice častou chybou se kterou se setkávám dnes a denně je, že se mnozí lidé spoléhají právě na sanační omítky, které budou konečným řešením problému s vlhkým zdivem. I přesto, že sanační omítky mají mnoho výhod a dobrých vlastností, nedokáží odstranit příčinu vlhkosti, ale na nějakou určitou dobu odstranit důsledky zvýšenné vlhkosti - viditelné vlhké skvrny (výkvěty), ale zdivo zůstává stále vlhké. Sanační omítky tedy musíme brát jako dočasné ale i částečné řešení a měli by být vždy doplněny dalšími sanačními technologiemi k úplnému odstranění vlhkosti zdiva. Pokud totiž neodstraníme zdroj vlhkosti, bude docházet k postupné degradaci zdiva ale i sanační omítky. Mnohdy je sanační omítka označována jako "vysušovací omítka", ale to není pravda. Každý zhotovitel sanační omítky by měl mít na paměti to, že nejde o standardní omítku a že je při jejím nahazování potřeba respektovat doporučený technologický postup, tloušťku nanášené vrstvy, ale i třeba počet vrstev a v neposlední řadě dobu vyzrání. Dalším důležitým krokem je dodržovat výšku nahazování omítky na zdivo, pokud tedy mám korodovanou stávající omítku a chystám se jí oklepat a znovu nahodit, měla by tato výška být nad hranici viditelných škod do výšky rovnající se tloušťce zdiva.

Příklad: Vlhkostní mapa sahá do výšky 80 cm na podlahou a zdivo je o tloušťce 50 cm. Sanační omítky tedy provádím do výšky 1,3 m nad výšku podlahy a 50 cm nad hranici vlhkostní mapy.

sanacni omitka

Postup provedení sanační omítky:

Vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit nad hranici viditelných škod do výšky rovnající se tloušťce zdiva, viz. příklad výše. Oklepanou omítku odstraníme z pracovního prostoru, abychom měli dostatečný přístup ke zdivu. Spáry zdiva proškrábneme do hloubky dvou centimetrů, a zdivo očistíme drátěným kartáčem nebo ometeme koštětem. Pro zvýšení stability a lepší funkčnosti omítky, použijeme sanační podhoz, pod který aplikujeme protisolný nátěr AquaSalt Stop® ve dvou vrstvách, pod podhoz a následně na podhoz. Sanační omítku nahazujte na sanační postřik, při míchání jednotlivých sanačních vrstev dodržujte doporučené množství vody i dobu a poměr míchání. Postřik by měl vyzrávat dva až tři dny, omítka se nahazuje na navlhčený (můžeme zvlhčit protisolným nátěrem) povrch převážně ve dvou vrstvách pokud vrstva sanační omítky přesáhne 3 cm, srovnáváme latí. Konečnou povrchovou úpravu děláme zase sanační štukovou omítkou, aby nedošlo k uzavření otevřené pórovitosti sanačního omítkového systému. Nesmíme zapomenout i na finální výmalbu, která musí být zase určena na sanační omítkové systémy.

sanacni omitka

Omítka na vlhká zdiva svépomocí

Sanančí omítku si dnes lze namíchat svépomocí, díky čemuž můžete ušetřit velké finanční prostředky, které byste museli zaplatili za klasické pytlované směsy. AquaSan Porosity® je vysoce porézní omítka na vlhká zdiva a velice dobře funguje v kombinaci s AquaSalt Stop®

Klimasan Antik vápenná omítka pro historické objekty hmotnost 25 kg

580 Kč

Klimasan Fein 25 kg.

580 Kč

Klimasan W 50 l.

850 Kč

AquaSan Porosity® (sada 6 x 30 ml) sanační omítka svépomocí

270 Kč

AquaSan Porosity® (30 ml) sanační omítka svépomocí

55 Kč

AquaSan Porosity® (0,5 l) sanační omítka svépomocí

550 Kč

AquaSan Porosity® (1 l) sanační omítka svépomocí

985 Kč
injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 731 565 565

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.