Sanace vlhkého zdiva

15.06.2022

Sanace vlhkého zdiva je v oboru odvlhčování staveb definována jako dodatečný hydroizolační zásah do konstrukce spodní a přízemní stavby objektu, vedoucí k výraznému a trvalému snížení  vlhkosti nadzemní a podzemní čádti zdiva, ale i v souvisejících konstrukcích budovy. Sanace vlhkého zdiva je technicky náročná nebo pracná, jelikož se obvykle jedná o kombinaci několika sanačních metod.

Sanace vlhkého zdiva se provádí:

1.) U budov, u kterých hydroizolace proti vodě a vlhkosti nebyla v minulosti provedena (starší domy).

2.) U budov, u který byla v minulosti hydroizolace proti vodě a blhkosti provedena, ale v dnešní době neplní již svou funkci, díky své dožilosti.

3.) Na budovách nebo objektech, zasažených povodněmi.

Druhy pohybu vody ve zdivu:

a.) Vzlínaní

b.) Difuze

Vzlínaní

Jedná se o vzestup vody skrze kapilární systém stavebního materiálu (kapilární zdvih, označovaný jako kapilární elevace) nad úroveň hladiny okolní vody. Kapilární vzlínaní se tedy uskutečňuje jen a pouze v pórovitých materiálech, zdivo, betonové podlahy, aj. Vzlínaná probíhá pouze v pórech stavebného materiálu, tedy z fyzikálního hlediska je to v tenkých kapilárách, čím tenčí kapilára, tím vyšší vzlínavost, platí ale jen u kapilár vodivých.

Znázornění principu vzlínání vody v důsledku kapilární elevace.
Znázornění principu vzlínání vody v důsledku kapilární elevace.

Difuze

znamená pronikání vodních par, páry z prostředí o vyšším parciálním tlaku do prostředí s parciálním tlakem nižším.

Metody sanace vlhkého zdiva nejčastěji používané v České republice.

A. Základní metody

 1. Probourávání zdiva
 2. Podřezávání zdiva - a.) ruční, b.) strojní (řetězovou, lanovou nebo kotoučovou pilou).
 3. Zarážení chrom niklových desek do zdiva

B. Chemické metody (injektáže zdiva)

 1. Beztlakové
 2. Tlakové
 3. Jiné

C. Doplňkové metody

 1. Sanační omítkové systémy
 2. Drenážní systémy
 3. Mikrovlné vysoušení
 4. Hydroizolační stěrkové hmoty
 5. Úpravy okolního terénu
 6. Vzduchové odvětrávací systémy


Sanace vlhkého zdiva se provádí ve většině případů v kombinaci několika sanačních technologií. Z pravidla se jedná o metodu chemické injektáže (AquaStop Cream®) nebo podřezání a jedné či více metod doplňkových (například chemická injektáž + sanační omítkové systémy + vzduchová izolace).


INJEKTÁŽ CZ, s.r.o.