trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Jak vrtat komůrkové zdivo -

Kde a jak vrtat u cihel Porotherm a Heluz - voštinové cihly a jak při plnění udržet spotřebu

Jsou možné dva způsoby navrtání pro aplikaci krému u tohoto děrovaného zdiva:

  • varianta č. 1 - zde se nesmí nikdy použít PUR pěna

  • varianta č. 2. - použití PUR pěny je zde důležité.

Varianta č. 1:

Zvolíte si tu nejvhodnější spáru, kterou chcete napustit aktivními látkami injektážního krému AquaStop Cream . Vrty však neuděláte ve spáře, tak jak byste postupovali např. u cihelného zdiva vyzděného z plných pálených i nepálených cihel, ale cca 30 mm nad tou spárou, která má zastavit vzlínající vlhkosti. Tím si neotevřete komůrky děrovaných cihel v cihelné řadě/šáře pod spárou, což by se stalo při vrtání ve spáře, při vrtání vrtákem o průměru 14 mm (s obrusem vrtu 15 mm) a u maltové spáry, která bývá nižší.

  • Pokud je děrované zdivo vyzděné na základové desce a první řada cihel je založena na prvním maltovém loži na desce, odpadá samozřejmě problém protečení injektážního krému o řadu cihel níže.

  • Pokud dům nemá základovou desku a nosné zdivo bylo vyzděné na svém základě, v tomto případě často vzniká ten možný problém nejen neúnosné spotřeby, ale ještě navíc i riziko neúčinnosti, jelikož injektážní krém proteče o řadu cihel níže, než potřebujeme.

Bariéra pro zamezení vzlínající vlhkosti se sice vytvoří, ale na/ve spáře, která je níže, a tím může docházet z vnitřního anebo z vnějšího bočního směru k přemostění vlhkosti nad vzniklou funkční hydrofobní bariéru. Postup navrtání komůrkového zdiva nad zvolenou vodorovnou spárou tomuto protečení zabrání, jelikož si spáru, respektive cihelnou řadu děrovaného/komůrkového zdiva pod spárou neotevřete, a injektážní krém se zastaví na té vybrané maltové spáře, do které se postupně a spolehlivě bude injektážní krém vsakovat. Při tomto postupu zhotovíte bariéru pro zamezení vzlínající vlhkosti v požadované výšce, ale tento postup navrtání nevyřeší možnou a častou nadlimitní spotřebu. Vypočítaná spotřeba se dá relativně "uhlídat" a to rozpočítáním spotřeby dle výpočtu naší kalkulačky pro komůrkové cihly, která vypočítá doporučenou spotřebu na metry čtvereční příčného řezu zdiva a vydělením běžnými metry zjistíte, jaká má být dodržena spotřeba (litráž) na jeden běžný metr. K problematice spotřeby u děrového zdiva se dostaneme v druhém odstavci článku s názvem "Opakovaná injektáž prováděná v cyklech za použití pistole Univerzál pro dodržení doporučené spotřeby u děrovaného zdiva".


Varianta č. 2:

Navrtání zdiva opravdu provedete v té Vámi zvolené spáře vrtem 14 mm s malým pokrácením než je tloušťka komůrkové cihly, a to z důvodu, aby se komůrky cihly, zejména řady děrovaných cihel pod spárou, v místě vrtů spolehlivě otevřely. Teď by se mohlo zdát, že je to ten případ, který nechceme. Ale u tohoto způsobu provedení injektáže děrovaného zdiva je to naopak velmi důležité. Následně vrty vyplníte montážní pěnou (PUR pěna) s vysokou expanzí. Pěna nejenže vyplní samotný obsah vrtu, ale i již otevřené komory/děrování cihel a to je to podstatné. Po několikahodinové technologické pauze se vrty opět v celé hloubce převrtají. Tím se odstraní montážní pěna z vrtů, ale komůrky zůstanou PUR pěnou trvale vyplněny. Co je ale také důležité, doporučuji vrty převrtat vrtákem o stupeň větším, tj. o průměru 16 mm, ale ne větším! Tím získáme jistotu, že ve vrtu na stěnách, tj. zejména v místech maltové spáry a skeletu komůrkového zdiva, nevznikne separační/nepropustná povrchová vrstva zbytkového polyuretanu. Vlhkost u tohoto zdiva kapilárně vzlíná přes maltovou spáru, následně skeletem a příčkami cihelného zdiva a odvrtáním se nám tato místa opět porézně otevřou pro dispergaci aktivních látek. Spotřeba bude již daná pouze obsahem vrtů a výsledek bude spolehlivý. Nabízí se možná i úvaha, že se předvrtání spáry provede menším vrtákem, následně se vrty vyplní montážní pěnou a odvrtání se provede doporučeným vrtákem o průměru 14 mm. To by ale nemuselo být spolehlivé řešení. Mohlo by totiž nastat toto: vrtákem např. o průměru 10 mm by se všechny komory v místě vrtu neotevřely a po převrtání námi doporučeným vrtákem o průměru 14 mm by se naopak komory otevřely a celý tento postup by byl zbytečný a nevyhovující. Rekapitulace: vrtáme ve spáře vrtákem, který je v průměru větší než je výška spáry, provedeme výplň vrtu PUR pěnou a po technologické pauze odvrtáme PUR pěnu z vrtu o stupeň větším vrtákem. Stěny vrtu budou opět nasákavé, zejména maltová spára, ale injektážní krém již nemá kam se propadat. Pak již následuje injektáž.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.