trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

Jak injektovat zdivo

Jak injektovat zdivo?

Nejznámější dodatečnou metodou pro izolaci zdiva jsou chemické injektáže a podřezávání zdiva. Proto je dobré si vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých technologií. V některých případech podřezání zdiva není vhodné, dokonce je nemožné ho provést, třeba z důvodů nepřístupnosti zdiva z druhého líce, také může být problém, že zdivo nemá průběžnou spáru, například zdivo kamenné a smíšené. Proto se nabízí jako plnohodnotná náhrada krémová injektáž zdiva. Injektážní krém se po dobu své dispergace ve zdivu mění na siloxanový olej, který vytvoří hydrofobní membránu odpuzující vodu a nedovolí vlhkosti vzlínat výše do zdiva přes tuto bariéru.

injektaz zdiva

Postup injektáže zdiva

Samotná injektáž se provádí do předem navrtaných injektážních otvorů, které jsou vrtány v osových vzdálenostech 8 - 10 cm, vodorovně o průměru vrtáku 12 - 14 mm v řadě u podlahy (jedna clona) nebo šachovitě rozmístěné (dvě clony) do první průběžné spáry nad podlahou, jedná-li se o zdivo cihelné. U zdiva smíšeného se snažníme provést injektáž co nejblíže k podlaze. Od tlouštky zdiva nad 80 cm se doporučuje vrtat otvory z obou stran. Vyvrtané otvory se vyplní injektážním krémem, který po dobu 2 - 8 týdnu nasycuje okolní materiál, dokud nedojde ke kompaktnímu vzniku clony proti vzlínající podzemní vodě. Vzniklá clona je silně hydrofobní a tím již nepropustná pro vodu v kapalném stavu nikoli pro vodní páru. Injektážní otvory mohou být u podlahy překryty difuzní lištou ale to není podmínkou.

injektaz zdiva

Nejvyužívanější druhy injektážních hmot

  • Injektážní krém: AquaStop Cream - pro všechny typy zdiva (kapilárně vzlínající vlhkost)

  • Tekutý injektážní roztok: Nejsou vhodné pro zdivo smíšené, již se moc nevyužívají

  • Polyuretanová pryskyřice - pro zamezení průsaku vody do objektu

  • Rychle tuhnoucí gely - pro zhotovení svislé izolace bezodkopovou metodou

Injektážní přípravky a jejich vhodnost a typ určení

Používají se čtyři typy injektážních látek, podle toho, jestli mají působit jako utěsňující, ztužující, hydrofobizující. Proti vzlínající vlhkosti jsou vhodné jen dvě injektáže, a to injektážní krém a tekutý injektážní roztok. Pokud skrze konstrukci dochází k zatékání vody jsou vhodné jen polyuretany a rychletuhnoucí gely.

Výhodou injektáže je, že ji můžete použít i pro zdivo, které je přístupné pouze z jedné strany. Dodatečnou clonu můžeme prakticky vytvořit v jakémkoliv výškovém bodě nebo výškových úrovních, proto se může být zdivo injektováno i svisle anebo v celé ploše, pokud je zdivo pod úrovní venkovního terénu.

Výhodou injektáže je také to, že můžete zaizolovat i svislou zeď, ke které je přístup pouze z jedná strany.

Vzniklou hydrofobní bariéru ve zdivu je nutné napojit na svislou venkovní izolaci nebo na vodorovnou vnitřní izolaci v podlaze.

rubova injektaz

Výhody krémové injektáže zdiva:

  • smíšené i kamenné zdivo
  • vytvoří i svislou clonu
  • stačí přístup z jedné strany
  • propojení různých výškových úrovní izolace
  • minimální destrukce zdiva
  • lze provádět i u zdiva s dutinami
injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 731 565 565

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.