trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

Krémová injektáž zdiva 3-3

Zahájení prací a příprava před krémovou injektáží

Práce by měla začít předpřípravou zdiva. Před následným vrtáním a aplikací injektážního krému musí být původní zasolená a vlhká omítka odstraněna až na cihlu, zdivo očištěné a spáry proškrábnuté. Zasolené zdivo můžeme poznat nejčastěji tak, že se na omítce tvoří krystalky solí, zasolené shluky krystalů, chuchvalce solných vlásečnic, ty jsou podobné pavučinám. V případě, že je zdivo prosolené je nezbytnou nutností, tyto omítky odstranit.  Tento postup se doporučuje v případě, že omítka doopravdy vykazuje známky vlhkosti, zasolení ale i degradace, v opačném případě není nutné omítku odstraňovat a může být ponechána. Často se můžeme setkat s tvrzením, že odstranění omítek je podmínkou pro správné navrtání zdiva, z důvodu abychom viděli, že vrtáme do průběžné spáry, tu si ale lze najít jednoduchým způsobem. Na zdivu, které chceme injektovat a omítky jsou bez známek solných výkvětů, vlhkosti a degradace, tak si odbouráme dva malé „šlice“ na šířku odškrtu, tím se nám odhalí zdivo pod omítkou a průběžná spára, odbourání provedeme na obou stranách zdiva a následně si lajnovací šňůrkou tzv. brnkneme spáru. Jen upozorňujeme, že v případě i vlhkých omítek by mohlo docházet k přemostění vlhkosti nad linii zhotovené injektáže, a to přes omítkovou vrstvu.

Krok 1. Oklepání omítky

V případě, že se chystáme omítky před krémovou injektáží odstranit, musí být omítka odstraněna nad hranici viditelných škod s přesahem alespoň 50 cm. Popřípadě můžeme omítky oklepat nad hranici viditelných škod do výšky rovnající se tloušťce zdiva. Příklad: pokud vlhkostní mapa sahá do výšky 80 cm nad úroveň vnitřní podlahy a tloušťka zdiva je 45 cm, oklepeme omítky do výšky 125 cm, tedy 45 cm nad horní okraj vlhkostní mapy nebo viditelné degradace omítkové vrstvy.

Krok 2. Očištění zdiva a odsolení

Druhým neméně důležitým krokem před zhotovením krémové injektáže zdiva proti vlhkosti je očištění zdiva a jeho následné odsolení. Spáry zdiva musíme proškrábnout do hloubky 1,5 až 2 cm. Tím, že oklepeme degradované omítky a proškrábneme spáry zdiva se zbavíme značného množství solí, ale ne úplně. Samotné zdivo očistíme drátěným kartáčem nebo koštětem s pevnými vlákny a následně aplikujeme protisolný nátěr nejlépe AquaSalt Stop®, který neobsahuje VOC (organická rozpouštědla) a má velice dobrou protisolnou vlastnost. Aplikace protisolného podnátěru se provádí ve dvou vrstvách, a to na očištěné režné zdivo a pak druhá vrstva na špryc. Důležité je každou vrstvu sanační omítky nahazovat tzv. do vlhkého AquaSalt Stopu. Pokud by AquaSalt Stop® byl již zaschlý, tak by omítkové vrstvy díky jeho silné hydrofobizaci už velice špatně držely na jeho povrchu.

Krok 3. Injektáž zdiva krémem

Když máme vše připraveno, přichází na řadu samotné vrtání zdiva a provedení krémové injektáže zdiva. Jak provést krémovou injektáž zdiva se můžete také dočíst v pojednání krémová injektáž 1-3 a v pojednání krémová injektáž 2-3.

Krok 2. Očištění zdiva a odsolení

Druhým neméně důležitým krokem před zhotovením krémové injektáže zdiva proti vlhkosti je očištění zdiva a jeho následné odsolení. Spáry zdiva musíme proškrábnout do hloubky 1,5 až 2 cm. Tím, že oklepeme degradované omítky a proškrábneme spáry zdiva se zbavíme značného množství solí, ale ne úplně. Samotné zdivo očistíme drátěným kartáčem nebo koštětem s pevnými vlákny a následně aplikujeme protisolný nátěr nejlépe AquaSalt Stop®, který neobsahuje VOC (organická rozpouštědla) a má velice dobrou protisolnou vlastnost. Aplikace protisolného podnátěru se provádí ve dvou vrstvách, a to na očištěné režné zdivo a pak druhá vrstva na špryc. Důležité je každou vrstvu sanační omítky nahazovat tzv. do vlhkého AquaSalt Stopu. Pokud by AquaSalt Stop® byl již zaschlý, tak by omítkové vrstvy díky jeho silné hydrofobizaci už velice špatně držely na jeho povrchu.

Krok 3. Injektáž zdiva krémem

Když máme vše připraveno, přichází na řadu samotné vrtání zdiva a provedení krémové injektáže zdiva. Jak provést krémovou injektáž zdiva se můžete také dočíst v pojednání krémová injektáž 1-3 a v pojednání krémová injektáž 2-3.

Krok 4. Zátkování vrtů

Zátkování vrtů se dělá z důvodů zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu omítky, resp. u ústí vrtů. Jelikož vrty ve zdivu po aplikaci a následné disperzi injektážního krému zůstávají prázdné, můžou v místech vrtů vznikat tepelné mosty, a to hlavně v interiéru obvodových stěn. Pokud vrty pouze omítneme, tak může docházet ke kondenzaci, a to hlavně v zimním období. Na omítce se poté tvoří mokré kruhové fleky. Námi vymyšlené a do praxe přenesené zátky z XPS polystyrenu dokáží po teplené stránce nahradit až tloušťku zdiva 70 cm.

Po aplikaci krémové injektáže

Když máme injektáž hotovou je dobré nechat zdivo aspoň 14 dní bez jakékoliv povrchové úpravy. Injektážní krém AquaStop Cream® pomalu disperguje do zdiva v okolí vrtů, které nasycuje po dobu cca 2 – 8 týdnů, v podstatě do doby dokud úplně nevymizí z vrtů do zdiva, ve kterém vytvoří celistvou hydrofobní bariéru. Nad úrovní injektáže je po dobu několika měsíců až let v závislosti na tlouště zdiva, stupni zavlhčení ale i okolních podmínkách zbytková vlhkost. Není zapotřebí se této zbytkové vlhkosti obávat, jelikož přirozeným procesem tato zbytková vlhkost bude difundovat ze zdiva.

Po uplynutí 14denní technologické pauzy, můžeme aplikovat sanační omítkové systémy nebo bioklimatické omítky v kombinaci s protisolným nátěrem. Jak už bylo zmíněno, zbytková vlhkost nad linií injektáže může transportovat škodlivé sole do nově zhotovené omítky a nově jí prosolit. Tím by docházelo k hygroskopickému zavlhčování a po delší době i k následné degradaci.

Pokud si nejste jistí provedením krémové injektáže zdiva svépomocí, můžete se obrátit na našeho odborníka v oblasti odvlhčování staveb a domluvit si s ním prohlídku Vašeho objektu. V případě, že si nevíte rady s aplikací nebo máte jiný dotaz související s krémovou injektáží zdiva volejte poradenskou linku 731 565 565 anebo využijte naší bezplatnou poradnu.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.